• Kultura, głupcze!

    Lao Che: "Gęba się porusza a wyraża się dusza"