• Kultura, głupcze!

    Mniej żartem, bardziej serio