• Kultura, głupcze!

    Nebraska: W prostocie siła