• Kultura, głupcze!

    Drugie oblicze: Jaki ojciec, taki syn